Wednesday, November 4, 2009

บ. น้ำมันปิโตรเลียมไทย เปิดตัวโลโก้ใหม่ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น “สเตทส์” เน้น“ความทันสมัย-เป็นมืออาชีพ”จับตลาดคนรักรถหวังดันยอดขายโตกว่า 20%

อินคริสซ์ เน็ทเวิร์ค เอเจนซี แอนด์ คอนซัลแทนส์ อัดงบกว่า 25 ล้านบาท ทำกิจกรรมสร้างการรับรู้แบบครบวงจร นายสัมพันธ์ ติงธนาธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด เปิดเผยว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น “สเตทส์” (STATES) มาตั้งแต่ปี 2527 โดยผลิตภัณฑ์หล่อลื่น “สเตทส์”

มีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้รักรถทั้งในกลุ่มของ น้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์ รถเครื่องยนต์ดีเซล และ เบนซิน รวมถึงจาระบีคุณภาพสูง โดยผลิตภัณฑ์หล่อลื่น “สเตทส์” ทุกประเภท จะผ่านการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกับผู้ผลิตสารเพิ่มคุณภาพชั้นนำของโลก รวมถึงวัตถุดิบคุณภาพสูง และการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สินค้าของ “สเตทส์” มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์หล่อลื่น “สเตทส์” ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดียิ่ง จนสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า 600 ล้านบาทต่อปี และ ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความไว้วางใจดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ได้มีการวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงโลโก้ใหม่เพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยทำการสำรวจและวิจัยทั้งจากร้านค้า/ตัวแทนจำหน่าย และ ผู้บริโภค โดยเริ่มใช้โลโก้นี้ตั้งแต่ต้นเดือน ตุลาคม 2009 ที่ผ่านมา และมั่นใจว่าการเปลี่ยนโลโก้ใหม่นี้ จะทำให้ภาพลักษณ์ของ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น “สเตทส์” มีความทันสมัย น่าเชื่อถือ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ และ ทำให้ผู้บริโภคนึกถึง ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น “สเตทส์” ทุกครั้งที่ต้องการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และ จะทำให้บริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า 20% จากยอดขายในปัจจุบัน

“โลโก้ใหม่ของ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น “สเตทส์” ถูกพัฒนาขึ้นด้วยการนำรูปโล่ห์มาใช้เพื่อสื่อถึงสัญลักษณ์ของการปกป้องที่สัมพันธ์กับคุณประโยชน์ของ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น “สเตทส์” ที่มุ่งเน้นการปกป้องเครื่องยนต์ที่ใช้งานอย่างสมบุกสมบันอย่างมืออาชีพ รวมทั้งรูปแบบของตัวอักษรที่มีทิศทางพุ่งไปข้างหน้าและเส้นสายที่ใข้ความเป็นเหลี่ยมมุม สื่อถึงความรวดเร็วแต่แฝงไว้ด้วยความแข็งแกร่ง และจากรูปร่างของโลโก้ใหม่นี้จะสื่อให้เห็นถึงความทันสมัย มีมิติ บ่งบอกถึงความมั่นใจสำหรับผู้ที่จะตัดสินใจใช้ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น “สเตทส์”

บริษัท ได้เริ่มทำการเปลี่ยนแปลงโลโก้ใหม่อย่างเป็นทางการไปแล้ว โดยเริ่มต้นที่สำนักงานใหญ่ โลโก้ที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด ป้ายร้านค้า รวมถึงอุปกรณ์ส่งเสริมการขายทุกชนิด” นายสัมพันธ์กล่าวในที่สุด

นายอุดมชาย ตรีธนะสวัสดิ์ ผู้จัดการส่วนตราผลิตภัณฑ์ บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น “สเตทส์” เป็นที่รู้จักอย่างดีในกลุ่มลูกค้าที่ใช้รถ ทั้งในรถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ทั่วไป โดย ผลิตภัณฑ์ “สเตทส์” มียอดขายสูงสุดในกลุ่มของผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องสำหรับ รถจักรยานยนต์ ทั้งประเภท 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ การเปลี่ยนแปลงโลโก้ครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยภายหลังการเปลี่ยนโลโก้ บริษัทฯ ได้ทำการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับร้านค้า/ตัวแทนจำหน่าย ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก นอกจากนี้ยังได้มีการจัดเตรียมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการรับรู้แบบครบวงจร ด้านแรก คือ จัดทำภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้ถึงโลโก้ใหม่ ซึ่งจะเริ่มทำการแพร่ภาพในช่วง กลางเดือน พฤศจิกายนนี้ สำหรับด้านที่สอง คือ การจัดทำอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย แจกจ่าย และ ติดตั้งให้แก่ร้านค้า ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกว่า 1,000 ราย เพื่อสร้างความจดจำในตราสัญลักษณ์ใหม่ และ ด้านที่สาม คือ การจัดกิจกรรม (Below The Line) เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ของ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น “สเตทส์” ในครั้งนี้ โดยใช้งบประมาณเพื่อส่งเสริมการรับรู้กว่า 25 ล้านบาท

เพิ่มเติม http://www.newswit.com/

No comments:

Post a Comment