Tuesday, November 24, 2009

“ซูซูกิ รักสิ่งแวดล้อม 2009” พิสูจน์สุดยอดฝีมือช่างมาตรฐานระดับประเทศ

ซูซูกิ สร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษประจำปี ตอบแทนสังคมอย่างยิ่งใหญ่กับงาน ซูซูกิ รักสิ่งแวดล้อม 2009 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเฟ้นหาสุดยอดช่างศูนย์บริการ มาตรฐาน “ซูซูกิ” ในการแข่งขันฝีมือช่างรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2552 อีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สร้างความประทับใจอีกมากมาย ณ บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด

กิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้จัดขึ้นโดย บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ร่วมกับบริษัท เอส.พี. ซูซูกิ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด ภายใต้ชื่อ “ซูซูกิ รักสิ่งแวดล้อม 2009” ในระหว่างวันที่ 20 - 22 พ.ย. 2552 โดยได้ดำเนินการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ.2526 จนถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 27 ซึ่งในวันที่ 20 พ.ย. 2552 เป็นการแข่งขันฝีมือช่างศูนย์บริการมาตรฐาน ซูซูกิ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือช่าง และการบริการที่ดีในศูนย์บริการ ซูซูกิ ทั่วประเทศ ตอบรับความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลูกค้า “ซูซูกิ”


สำหรับพิธีเปิดการแข่งขัน ฝีมือช่างศูนย์บริการมาตรฐาน ซูซูกิ รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับเกียรติจากคุณยุทธนา เหลี่ยมเคลือบ ผู้จัดการทั่วไปส่วนบริการ กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง มร.มาซาโนบุ ไซโต้ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด, คุณสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำกัด (มหาชน) และ คุณสิวิมล จังศิริวัฒนดำรง กรรมการบริหาร บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด กล่าวต้อนรับ คณะช่างบริการที่เข้าแข่งขัน จากนั้น คุณเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็น ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน อย่างเป็นทางการ อีกทั้ง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานี ยังได้ให้เกียรติพิสูจน์สุด ยอดเทคโนโลยีเครื่องยนต์ “ซูซูกิ เจลาโต้ 125” ที่รองรับน้ำมัน E20 ได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด


การแข่งขันในปีนี้ ได้ทำการแข่งขันรอบคัดเลือกทีมช่าง จากศูนย์บริการมาตรฐาน “ซูซูกิ” ทั่ว ประเทศ กว่า 300 แห่ง - การสอบคัดเลือกทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2552 มีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง หมด 120 ศูนย์บริการ - การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 5-26 สิงหาคม 2552 จนกระทั่งได้สุดยอดทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ เป็นตัวแทน ในแต่ละภูมิภาค จำนวน 50 ศูนย์บริการ - การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 2552

กติกาการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ บรรดาช่างผู้เข้าแข่งขันต้องทำการทดสอบในภาคปฏิบัติ 4 สถานี และสอบในภาคทฤษฎีอีก 1 สถานี เพื่อคว้าตำแหน่งสุดยอดช่างศูนย์บริการมาตรฐาน “ซูซูกิ” ระดับประเทศ ประจำปี 2009 นอกจากนั้น “ซูซูกิ รักสิ่งแวดล้อม 2009” ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2552 ได้มีการบริการตรวจ สภาพรถจักรยานยนต์ เพื่อร่วมลดมลพิษในอากาศ, การบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และไส้กรองน้ำเครื่องให้ กับลูกค้า “ซูซูกิ” ฟรี!!! พร้อมชมเทรนดี้มอเตอร์โชว์ทั้งรถแต่งรถแข่ง, รถบิ๊กไบค์ รวมทั้งการจำหน่ายรถจักรยาน ยนต์มือสอง, อะไหล่คุณภาพในราคาพิเศษสุด!!

เพิ่มเติม http://www.spsuzuki.com

No comments:

Post a Comment