Wednesday, December 9, 2009

เอ.พี.ฮอนด้า ร่วมกับร้านผู้จำหน่ายฮอนด้าในเขตกรุงเทพ รณรงค์ "7 วันขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน"

วันที่ 8 ธันวาคม 2552 นายอภิสิทธิ์ เชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม รณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน "7 วันขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน" ณ ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเปิดการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน "7 วันขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน"

โดยในส่วนกลางกำหนดจัดกิจกรรมรณางค์ฯในรูปแบบการปล่อยขบวนณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย ขบวนรณรงค์บังคับใช้กฏหมาย ขบวนอาสากู้ชีพ กู้ภัย หน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน และขบวนของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ส่วนระดับจังหวัดกำหนดจัดกิจกรรมณรงค์ ฯบริเวณศาลากลางจังหวัด เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ทั้งนี้ ในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ศปถ. ได้มุงเน้นการบังคับใช้กฏหมายเป็นสำคัญและบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานทั้ง ภาคร่วมกันรณรงค์ฯ ตลอดเดือนธันวาคม 2552 โดยปฏิบัติการเข้มข้นในช่วง 7 วันของเทศกาลระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม - 4 มกราคม 2553 "7 วันขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน" เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้ถนนร่วมกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2553 ถวายเป็นพระราชจกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพิ่มเติม http://www.aphonda.co.th

No comments:

Post a Comment