Wednesday, December 2, 2009

โครงการประกันภัยสำหรับลูกค้ารถยามาฮ่าฟีโน่


ยามาฮ่าขอตอบแทน ความรู้สึกดีๆ ให้กับชาวฟีโน่ ด้วยการประกันอุบัติเหตุให้ฟรี 1 ปี วงเงิน 100,000 บาท สำหรับลูกค้าฟีโน่ทุกคัน เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ร้านผู้จำหน่ายยามาฮ่าทุกแห่ง ภายใน 31 ธ.ค. นี้

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

• ลูกค้ายามาฮ่าฟีโน่ทุกคนสามารถติดต่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการประกันอุบัติเหตุที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1– 31 ธันวาคม 2552
• รายละเอียดการประกันภัย
» ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่ลงทะเบียน
» คุ้มครองวงเงิน 100,000 บาท จากกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง
(โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรรมธรรม์)
» ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 15 – 60 ปี โดยจะเป็นผู้ครอบครองหรือผู้ใช้รถจักรยานยนต์
ยามาฮ่าฟีโน่ กรณีใดกรณีหนึ่ง
» บริษัทประกันภัยจะส่งเอกสารรับรองการประกันภัย ตามที่อยู่ที่กรอกในเอกสาร ภายใน 15 วัน
• 1 หมายเลขเครื่องสามารถยืนยันรับสิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น
• ผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ จะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน พร้อมเอกสารยืนยันการครอบครองรถ เช่นสำเนาทะเบียนรถ หรือใบเสร็จชำระค่างวดรถจักรยานยนต์เดือนล่าสุด มายืนยันการรับสิทธิ์ที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
• ผู้รับสิทธิ์ต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Yamaha Call Center : 02-263-9999 02-263-9999 หรือ www.yamaha-motor.co.th

No comments:

Post a Comment