Tuesday, August 4, 2009

1 สิงหาคมนี้ จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จับจริงปรับจริงผู้ที่ทำผิดไม่ข้ามทางม้าลาย

1 สิงหาคมนี้ จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จับจริงปรับจริงผู้ที่ทำผิดไม่ข้ามทางม้าลาย มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท ส่วนผู้ขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์โดยไม่ชะลอ หรือหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย จะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท งานนี้จะมีตำรวจเฝ้าอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อจับปรับผู้ขับขี่ และผู้ที่ข้ามถนน

พล.ต.ต.วีระพัฒน์ ตันศรีสกุล ผู้บังคับการตำรวจจราจร กล่าววันนี้ (31 ก.ค.) ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (1 ส.ค.) ตำรวจจะเริ่มกวดขันจับกุมคนข้ามถนนที่ไม่ใช้ทางม้าลาย หรือ สะพานลอย ในรัศมี 100 เมตร ของจุดที่มีทางม้าลาย หรือ สะพานลอย ส่วนถนนที่มีความยาวทางม้าลาย หรือ สะพานลอยแต่ละจุดมีรัศมีอยู่เกิน 100 เมตรและการ จราจรไม่หนาแน่นอาจอนุโลมได้ สำหรับกรณีของผู้ที่ไม่หยุดรถให้คนข้ามถนนนั้น กฎหมายกำหนดไว้ว่า จะ ต้องอยู่ในความเร็วที่สามารถหยุดรถได้ ซึ่งทั้งหมดมีกฎหมายกำหนดไว้แล้ว แต่ทั้งคนข้ามถนน และคนขับรถละเลยมาตลอด อัตราโทษของผู้ขับรถที่ไม่หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลายมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ส่วนคนข้ามถนนที่ไม่ใช้ทางม้าลาย หรือ สะพานลอย มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท โดยในส่วนของคนข้ามถนนจะมีพนักงานสอบสวนตั้งจุดปรับบริเวณทางข้าม ส่วนกรณีผู้ขับรถไม่หยุดรถให้คนข้ามถนนเจ้าพนักงานจะออกใบสั่งและสามารถไปเปรียบเทียบปรับได้ที่จุดปรับ

ในการดำเนินการกวดขันจับกุมคนข้ามถนนและผู้ขับรถที่ไม่หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางข้ามจะดำเนินการโดยตำรวจ การปรับมีใบเสร็จ สำหรับเจ้าหน้าที่เทศกิจของกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ช่วยพนักงานไม่สามารถจับกุมเองได้

เพิ่มเติม http://www.aphonda.co.th/2009/2009_page122.asp?id=2087

No comments:

Post a Comment