Monday, August 24, 2009

รถจักรยานยนต์ฮอนด้า คว้ารางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยทางท้องถนน

พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบรางวัล “ Prime Minister Road Safety Award ” ให้แก่ มร. เซนจิโร่ ซากุราอิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เนื่องด้วยเป็นองค์กรที่มีผลงานดีเด่น และเป็นที่ยอมรับในด้านการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางท้องถนน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางท้องถนน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ ไบเทค บางนา

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้นำอันดับ 1 ตลาดรถจักรยานยนต์ไทย ได้เป็นผู้บุกเบิกและดำเนินการ สานต่อนโยบายสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางท้องถนนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปี โดยแรกเริ่มทางฮอนด้าได้ดำเนินการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางถนน ภายใต้โครงการ "เมืองไทยปลอดภัย" หรือ Safety Thailand มาตั้งแต่ปี 2532 พร้อมจัดตั้งศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ณ ตำบลสำโรงใต้ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อปี 2537 หลังจากนั้นในปี 2544 มีการพัฒนาศูนย์ฝึกฯ ให้มีมาตรฐานและศักยภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนขยายพื้นที่เป็น 15,000 ตารางเมตร ส่งผลให้ในเวลานั้นศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เป็นศูนย์ฝึกฯ แห่งแรกที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมรวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรการสอบทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

และล่าสุดเมื่อต้นปี 2552 ที่ผ่านมานี้ เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนให้มากยิ่งขึ้นอีกครั้ง บริษัทฯ จึงสร้างศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยแห่งใหม่ที่ ยิ่งใหญ่ และครบวงจรมากขึ้นในกรุงเทพฯ โดยเป็นศูนย์ฝึกฯ ที่ใหญ่ที่สุดในเขตภูมิภาคอาเซี่ยน ได้รับการรับรองจากกระทรวงคมนาคมและสามารถรองรับการฝึกขับขี่ได้ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่หลักสูตรระดับพื้นฐานจนกระทั่งถึงระดับฝึกทักษะขั้นสูง ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยร่วมกับร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจและตระหนักถึงการสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ที่มา
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด

No comments:

Post a Comment