Friday, August 6, 2010

“สิทธิผล” ชี้ตลาดอะไหล่มอเตอร์ไซค์อีสานยังแรง

เศรษฐกิจต่างจังหวัดพุ่งฉลุย บริษัท สิทธิผล 1919 มั่นใจปี 53 ตลาดอะไหล่รถจักรยานยนต์อีสานโต 9% เร่งวางกลยุทธ์ลงพื้นที่หนุนตัวแทนจำหน่ายขยายตลาดสู่นอกเมืองให้ทั่วถึง

นายศิริ อังคฉัตรชัย ผู้จัดการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท สิทธิผล 1919 เปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานของบริษัทช่วงครึ่งปีหลังว่า สิทธิผลมีแผนที่จะรุกตลาดชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น เนื่องจากหลายจังหวัดในแถบภาคอีสานมีศักยภาพทางธุรกิจสูง เป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริหารงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภาค ประกอบกับบริษัทมีตัวแทนจำหน่ายแข็งแกร่งและฐานลูกค้าเติบโตต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าในปี 2553 นี้ บริษัทจะสามารถเพิ่มยอดขายได้ 9%

“บริษัทคาดหวังให้ตัวแทนจำหน่ายทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีอยู่กว่า 1,000 ราย สามารถเพิ่มยอดขายสินค้าได้มากขึ้น สำหรับตลาดแถบอีสานวางกลยุทธ์ลงพื้นที่ช่วยสนับสนุนดีลเลอร์ให้สามารถกระจายสินค้าสู่กลุ่มลูกค้าในเขตนอกเมืองให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น เนื่องจากยังมีบางพื้นที่ที่ยังสามารถเข้าไปทำตลาดและมีโอกาสเติบโตสูง ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวแทนจำหน่ายอีกทางหนึ่ง”

นายวิวัฒน์ รุจิพรวศิน เจ้าของกิจการ บริษัท ชัยสว่างมอเตอร์พาร์ท 1995 ผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ผลประกอบการช่วงครึ่งปีแรกเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะชะลอตัวตามภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศและผลิตผลทางการเกษตรไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะมันสำปะหลัง ซึ่งโคราชเป็นแหล่งผลิตใหญ่แต่ประสบปัญหาเพลี้ยแป้งลงเมื่อช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามปัจจัยตลาดในพื้นที่ยังมีความต้องการใช้อะไหล่รถจักรยานยนต์ในสัดส่วนที่สูง เนื่องจาก รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่จำเป็นสำหรับทุกครัวเรือน ประกอบกับผู้บริโภคมีกำลังทรัพย์ที่จะดูแลและบำรุงรักษาง่ายทำให้บริษัทยังรักษาฐานลูกค้าไว้ได้เหมือนเช่นทุกปี

“ปัจจุบันตลาดอะไหล่รถจักรยานยนต์แข่งขันกันสูงขึ้น ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาประสิทธิภาพสม่ำเสมอ โดยบริษัทมีการลงทุนพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือทำธุรกิจ พร้อมจัดบริการรถขายส่งภายในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวช่วยผลักดันยอดขายและวางระบบบริหารจัดการร้านได้เป็นอย่างดี”

เพิ่มเติม http://www.posttoday.com

No comments:

Post a Comment