Wednesday, July 8, 2009

ฮอนด้าตัดสินประกวดภาพวาดระบายสี
ฮอนด้าตัดสินประกวดภาพวาดระบายสี "วาดภาพเที่ยวทั่วไทย กับมอไซค์คู่ใจ ฮอนด้า ไอคอน"แจกทุนการศึกษา และรถไอคอน รวมกว่า 1.28 ล้านบาท

บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ตัดสินการประกวดภาพวาดระบายสี จากโครงการประกวดภายใต้หัวข้อ "วาดภาพเที่ยวทั่วไทย กับมอไซค์คู่ใจ ฮอนด้า ไอคอน" ซึ่งโครงการนี้เปิดโอกาสให้นักเรียน-นักศึกษา จากสถาบันศึกต่างๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนถึงผู้สนใจโดยทั่วไป ที่มีความสามารถได้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อชิงทุนการศึกษาและรถจักรยานยนต์ฮอนด้ายอดนิยมแบบ เอ.ที. (Automatic Transmission) หรือแบบเกียร์อัตโนมัติ รุ่น ไอคอน (Icon) มีมูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้น 1,284,000 บาท

ทั้งนี้โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกิจกรรมพิเศษรับเทศกาลปิดภาคเรียนฤดูร้อนของกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2552 สิ้นสุดในวันที่ 31 พ.ค. ที่ผ่านมา และมีนักเรียน-นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจจากทั่วประเทศส่งภาพเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนทั้งสิ้นมากถึงกว่า 6 พันภาพ

ในการประกวดนั้น จัดแบ่งกลุ่มผู้เข้าประกวด ดังนี้ คือ ประเภทระบายสีจากภาพต้นแบบ ซึ่งกำหนดกลุ่มผู้เข้าประกวดเป็นระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และประเภทวาดภาพตามจินตนาการ ภายใต้แนวคิดท่องเที่ยวไทยไปกับฮอนด้า ไอคอน แบ่งกลุ่มผู้เข้าแข่งขันเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) - ปวช. หรือเทียบเท่า และระดับ ปวส. - อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ตลอดจนถึงประชาชนโดยทั่วไป

สำหรับรายละเอียดการตัดสินภาพส่งเข้าประกวด แบ่งเป็นภาพชนะเลิศระดับประเทศของกลุ่มผู้เข้าประกวดทุกๆ กลุ่ม มีจำนวนกลุ่มละ 10 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 , 2 , 3 และรางวัลชมเชย 7 รางวัล ซึ่งในกลุ่มประถมฯ และมัธยมฯ ต้น มีมูลค่าทุนการศึกษา 7,000 บาท , 3,000 บาท , 2,000 บาท และรางวัลชมเชยมีมูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท ตามลำดับ ส่วนกลุ่มมัธยมฯ ปลาย และอุดมศึกษาฯ นั้น รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับรถฮอนด้า ไอคอน แบบล้อซี่ลวด-ดิสก์เบรกหน้า 1 คัน มูลค่า 39,000 บาท พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท ในขณะอันดับต่อๆ ไปได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท , 5,000 บาท และรางวัลชมเชยมีมูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท ตามลำดับ

นอกจากนั้นยังมีภาพชนะเลิศในระดับภูมิภาค ซึ่งจัดแบ่งภาพประกวดตามภูมิลำเนาของผู้ส่งเข้าประกวดเป็นเขตภูมิภาครวม 5 ภาค ประกอบด้วย เหนือ , ตะวันออกเฉียงเหนือ , กลาง - ตะวันออก - ตะวันตก , ใต้ และกรุงเทพฯ - ปริมณฑล โดยรางวัลประจำแต่ละภูมิภาคของผู้เข้าประกวดทุกๆ กลุ่ม มีจำนวนกลุ่มละ 3 รางวัล คือชนะเลิศอันดับ 1 , 2 และ 3 ซึ่งในกลุ่มประถมฯ และมัธยมฯ ต้น มีมูลค่าทุนการศึกษา 2,000 บาท , 1,000 บาท และ 500 บาท ตามลำดับ ในขณะที่ระดับมัธยมฯ ปลาย และอุดมศึกษาฯ มีมูลค่าทุนการศึกษา 3,000 บาท , 1,500 บาท และ 1,000 บาท ตามลำดับ

การตัดสินประกวดภาพวาดระบายสีครั้งนี้ ได้จัดให้มีขึ้น ณ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด (ต.สำโรงใต้ จ.สมุทรปราการ) เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2552 ระหว่างเวลา 13.00 - 17.00 น. โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสินรวมทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี อาจารย์คณะจิตรกรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , รองศาสตราจารย์ ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ ประสานมิตร , คุณปฏิบัติ ปรียาวงศากุล จากนิตยสาร เล็ทส์ (Let's) , คุณพรประไพ เสือเขียว จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ และ คุณวีรพันธุ์ มังอนุ บรรณาธิการนิตยสาร ออโต้ นิวส์
ทั้งนี้สำหรับรายชื่อและภาพชนะการประกวดทั้งหมด ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค จะประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 10 ก.ค. 2552 และเว็บไซต์ http://www.aphonda.co.th/


เพิ่มเติม http://www.aphonda.co.th/2009/2009_page104.asp?id=2075


No comments:

Post a Comment